Преминете към основното съдържание

Експертиза


В нашия екип са се обединили личности с многостранни интереси и способности, чиято комплексна експертиза ни дава възможност да подкрепяме ефективно дългосрочни начинания, свързани с правните аспекти на информационните технологии, организационно консултиране и управление на проекти, в т.ч. управление на събития, организиране на обучения и изграждането на комуникационни стратегии в областта на специализирани експертни сфери. Системата за управление на качеството на Фондация „ЛИБРе“ е в съответствие с изискванията на европейския стандарт ISO 9001:2015.

Мултидисциплинарни анализи и проучвания

Фондация „ЛИБРе“ специализира в изготвянето на правно-организационни анализи и проучвания от технологичен или социално-икономически характер, като прилага утвърдени практики, методики и техники...

Обучителни програми в областта на ИТ правото

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ организира или подпoмaга обучения чрез лектори, организационен състав и тематично съдържание, в различни правни сфери. За последните 10 години наши...

Правно-организационни консултации за технологични стартап и утвърдени компании

Фондация „ЛИБРе“ предоставя правно-организационно консултиране на технологични стартапи и утвърдени компании за прилагането на законодателството в областта на информационните технологии за развитие на обхвата...

Организационно развитие и управление на проекти за неправителствени организации

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ е натрупал през годините специфичен опит, свързан с предоставянето на независими консултантски услуги, съвети и техническа помощ за решаване на...

Консултации по прилагане на правото на ИТ (за органи на съдебната власт)

Фондация „ЛИБРе“ предлага консултации и услуги по привеждане на дейността на органите на съдебната власт в съответствие със законодателството в областта на електронното правосъдие,...

Консултации по прилагане на правото на ИТ (за публични организации)

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ разполага с дългогодишен опит при консултиране на публичния сектор. В продължение на тези свои усилия и натрупана експертиза, организацията реализира...

Комуникационни кампании в областта на приложните изследвания

Нашите ЛИБРе експерти специализират в разработване на ефективни стратегии за комуникация, застъпничество и връзки с обществеността, за представяне на резултатите по научноизследователски...

Организация на публични събития

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ има богат опит в организиране и провеждане на публични събития: цялостно планиране и организация на конференции (до 150...