Преминете към основното съдържание

Сфери на дейност


Цифрово общество

Идеята за цифрово общество отразява ефекта от приемането и интегрирането на информационни и комуникационни технологии от съвременното общество в дома, работата, образованието и свободното...

Дигитални права

Нарастващото използване на информационни и комуникационни технологии поставя на изпитание основните човешки права. Предизвикателствата варират от опасения за неприкосновеността на личния живот и потенциалната...

Лично пространство и защита на данните

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, признато от Хартата на основните права на Европейския съюз. Принципите...

Управление на информацията

Информацията, каквато я познаваме днес, представлява както електронна, така и физическа информация. Всяка организационна структура трябва да бъде в състояние да управлява тази информация...

Авторски права в електронното пространство

Авторско право и сродните му права осигуряват стимул за създаването на и инвестирането в нови произведения и други защитени обекти (музика, филми, печатни медии,...

Електронно управление

Електронното управление и иновациите могат да предоставят значителни възможности за трансформиране на публичната администрация в инструмент за устойчиво развитие. Електронно управление е „използването на...

Електронно правосъдие

Електронното правосъдие е специфична сфера в по-общите рамки на електронното управление и е свързана с използването на информационни и комуникационни технологии за подобряване достъпа...

Сигурност

Следващата голяма фаза на технологично развитие е „свързаният живот“ или т.нар. Интернет на нещата (Internet of Things). Терминът се отнася до увеличената цифровизация сред...

Интелигентни транспортни системи

Понятието „интелигентен транспорт“ обобщава резултатите от интегрирането на информационните и комуникационните технологии в транспортната инфраструктура, градоустройството, средствата на наземния, въздушния и космическия транспорт и...