Цифрово общество

Идеята за цифрово общество отразява ефекта от приемането и интегрирането на информационни и комуникационни технологии от съвременното общество в дома,...

Дигитални права

Нарастващото използване на информационни и комуникационни технологии поставя на изпитание основните човешки права. Предизвикателствата варират от...

Лично пространство и защита на данните

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, признато от Хартата на основните права на Европейския съюз. Пр...

Управление на информацията

Информацията, каквато я познаваме днес, представлява както електронна, така и физическа информация. Всяка организационна структура трябва да бъде в съ...

Авторски права в електронното пространство

Авторско право и сродните му права осигуряват стимул за създаването на и инвестирането в нови произведения и други защитени обекти (музика, филми,...

Електронно управление

Електронното управление и иновациите могат да предоставят значителни възможности за трансформиране на публичната администрация в инструмент за устойчи...

Електронно правосъдие

Електронното правосъдие е специфична сфера в по-общите рамки на електронното управление и е свързана с използването на информационни и комуникационни...

Сигурност

Следващата голяма фаза на технологично развитие е „свързаният живот“ или т.нар. Интернет на нещата (Internet of Things). Терминът се отнася до увеличе...

Интелигентни транспортни системи

Понятието „интелигентен транспорт“ обобщава резултатите от интегрирането на информационните и комуникационните технологии в транспортната инфраструкту...
message.site-name ISO 9001 | 2015

България, гр. София, п.к. 1309
ул. "Царибродска" №75

Т: +359 (2) 828 43 16
Ф: +359 (2) 828 43 17
M: +359 (0) 885 038 359
E-mail: office@libreresearchgroup.org

© Всички права запазени. 2015-2022, Фондация "ЛИБРе"

Този уеб-сайт се разработва и поддържа от Фондация "ЛИБРe". За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.

Съхраняваме „бисквитки“ на вашия компютър, за да подобрим функционалнността на нашия сайт. Също така използваме Google Analytics за проследяване статистиката на посещаемостта. Продължавайки да използвате този уебсайт, вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“. В случай, че това не ви удовлетворява, може да промените настройките на бразуъра по всяко време или да преустановите посещението на уебсайта. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни. Скриване на съобщението