Ценности


Ние във Фондация „ЛИБРе“ вярваме в силата на дигиталните комуникации и в ролята на технологиите за повишаване качеството на живот и за осигуряване на по-добро бъдеще за следващите поколения. Ето защо търсим непрестанно възможности за реализиране на нови проекти, които да стимулират дълго желаната от нас промяна и развитие.

Ценностите ни не служат само като ориентир за качеството на нашия професионализъм. Те са част от самите нас и ние влагаме цялата си енергия и възможности в това да предоставим възможно най-доброто от себе си, работейки за вас.

Ние уважаваме културата на всяка общност и разнообразието от мнения и идеи. Те ни мотивират да бъдем част от тях чрез своите знания, умения и възможности, да ги подпомогнем и дадем своя принос за тяхното развитие към едно добро бъдеще.

Ние се вдъхновяваме от информираните решения, смелите действия и думите, изпълнени със значение. Ето защо всеотдайно търсим начини да предадем и надградим наученото.

Ние спазваме дадената дума, защото вярваме, че само с конкретни и точни действия можем да постигнем и постигаме промяна.

Ние постоянно търсим възможности да преведем сложните политики, закони и процедури на достъпен език – така че да бъдат лесни за разбиране и използване; защото вярваме, че всичко, което създаваме трябва да улеснява всекидневието ни и да ни носи свободата да се развиваме като личности и като общество.

Ето защо в работата си залагаме на:

новаторския дух, като непрестанно усвояваме, адаптираме и доразвиваме трансфера на знание и технологичния прогрес;

професионалните принципи и посветеност, създали ни репутацията на надежден и качествен партньор; и

човешкия капитал – експерти с мултидисциплинарна насоченост и интереси, фокусирани върху композитни и комплексни решения, които непрестанно се развиват и творят своя ЛИБРе история заедно с вас.