Организация на публични събития


Екипът на Фондация „ЛИБРе“ има богат опит в организиране и провеждане на публични събития:

цялостно планиране и организация на конференции (до 150 участници), кръгли маси (25-50 участници) за публичния сектор и обществени обсъждания на национално ниво;

провеждане на изнесени зад граница работни посещения в Европа и др. за до 20 участници;

организиране и провеждане на работни срещи, кръгли маси и конференции с международни участници на територията на Европа, за до 150 участници;

организиране на специализирани събития - конференции, експо-та, продуктови презентации, специализирани обучения и работни срещи за персонала, пресконференции, събития за стартиране на проекти и др. за до 300 участници в едно събитие.

За всяко събитие предлагаме цялостно планиране и организация, включително логистика, маркетинг и връзки с обществеността и заинтересовани страни, последващо управление и отчетност: планиране и комуникация на всеки етап, ситуационен анализ и алтернативни бюджети; избор на места за настаняване/провеждане на събитието, договаряне и сключване на договори; доставка и управление на аудио-визуална техника и транспортно обслужване; организиране и управление на цялостно кетъринг обслужване; комплексно логистично управление на място - изготвяне и управление на всички материали, свързани с програмата на събитието, управление на процеса на регистрация на участниците, управление на програмата на участниците и официалните лица, планиране и управление на съпътстващи социални мероприятия; изготвяне на анализ и доклад след събитието.

Предлагаме:

планиране и комуникация на всеки етап от организацията;

подбор на места за настаняване и кетъринг, доставка и управление на аудио-визуална техника и подбор на преводачи, транспортно обслужване;

планиране на програмата и подбор на лектори – специалисти в съответната материя;

предварителен подбор на участници в зависимост от целевата група и изискванията към присъстващите;

изготвяне, предпечат и печат на материали и съпътстващи документи;

управление на събитието на място;

(по приложимост) изготвяне на анализ и доклад за ефективността на събитието, вкл. последващи интервюта, проучвания на удовлетвореността и др.

В допълнение, Фондация „ЛИБРе“ разполага със собствена техника и възможност за професионално техническо обслужване.

В случай, че желаете да организираме ваше събитие или да наемете техника, може да потърсите екипа на Фондация „ЛИБРе“ за индивидуална оферта.