Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти

Проекти


Период на изпълнение:  10/2018 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Отговорното разработване на системи, основани на изкуствен интелект (ИИ), изисква съобразяването на редица етични, правни, социално-когнитивни и социално-икономически предизвикателства. Дисциплината „Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти“ е мултидисциплинарна и има за цел да изследва обществените последици от разработването и използването на ИИ и да предложи практически разрешения за преодоляване на предизвикателствата от етично, правно, социално и икономическо естество.

В рамките на три модула курсът изследва широк кръг от практически и теоретични въпроси, свързани с разработването и използването на ИИ, в търсене на адекватни технологични, етични, правни, социално-икономически и социално-когнитивни рамки, насоки и технологични решения. Целта на курса е да предостави обхватен преглед на проблемите, като същевременно се фокусира върху конкретни практически проблеми през призмата на 5 сценария: автономни дронове; автономни автомобили; домашни роботи; ботове; персонализирана (прецизна) медицина.

Дисциплината е първият и единствен в България цялостен академичен учебен курс, който разглежда правните и етични аспекти на системите с изкуствен интелект; разработена е специално за магистърска програма „Изкуствен интелект” към Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и се предлага като изборна за няколко други специалности.

Преподатели са Александра Цветкова и Иво Емануилов.