Иво Емануилов

Резюме

Иво Емануилов е юрист, научен сътрудник и бивш софтуерен разработчик с опит и познания в технологичния сектор. Той завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а впоследствие придобива диплома по английско и европейско право от Университета в Кеймбридж, както и магистърска степен по право на интелектуалната собственост и информационни технологии от Католическия университет в Льовен. Иво е опитен изследовател и консултант с фокус върху интердисциплинарните аспекти на правото и технологиите. Експертният му опит обхваща областите на защита на личните данни и личния живот, информационна сигурност, управление на рисковете за сигурността и личния живот, проектиране и консултиране на технологии, внедряващи мерки за защита на личния живот и личните данни, както и автоматизирани и автономни технологии в транспорта.

Иво е експерт с национален и международен опит в адвокатски кантори, неправителствени организации и международни изследователски институти. Той е обслужвал правно международни консорциуми от технологични компании по въпроси на защитата на биометрични данни, управление на рисковете за сигурността и личния живот в информационни системи, етична и правна оценка на въздействието, извличане и формулиране на нефункционални правни изисквания и ограничения и регулаторен режим на безпилотни летателни системи.

Понастоящем Иво е научен сътрудник и консултант към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост (CiTiP) в Университета в Льовен, където специализира в областта на правните проблеми на автономните технологии във въздушния, наземен и мултимодален транспорт, кибер-физически системи и машинно обучение.

Като асоцииран правен експерт на Фондация „ЛИБРе“, Иво предоставя експертни консултации в областта на защитата на личните данни, киберсигурността, защитата на потребителите, отговорността за дефектни продукти и авиационно право.