Правосъдие, основни човешки права и изкуствен интелект

Проекти


Акроним:  JuLIA
Период на изпълнение:  02/2023 - 01/2026
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

С оглед на текущото развитие на европейската правна рамка относно изкуствения интелект (ИИ), проект „Правосъдие, основни човешки права и изкуствен интелект“ („Justice, fundamental rights, and Artificial Intelligence“, накратко JuLIA) се фокусира върху защитата на основните човешки права, засегнати от (полу-)автоматизираното вземане на решения, в пет основни направления:

вземане на съдебни решения, изкуствен интелект и основни права: границите на “прогностично“ правосъдие в граждански и наказателни производства;

изкуствен интелект и публична администрация: границите на алгоритмичното управление;

изкуственият интелект и защита на здравето като основно право, както при вземане на решения в областта на здравеопазването, както и в случаите на управление на кризи в областта на здравеопазването;

изкуствен интелект, съдебен диалог и защита на потребителите при индивидуални и колективни съдебни спорове;

изкуствен интелект и защита на данните.

Съдебната власт, в частност – съдиите, са на кръстопътя между алгоритмичната черна кутия и нейното въздействие върху гражданите (включително в тяхното качество на потребители) и обществото като цяло. С цел да подобри разбирането сред съдиите на процесите по алгоритмично вземане на решения и правните последици за правото на справедлив съдебен процес и други основни човешки права и принципи, проект JuLIA ще

създаде база данни с полезни материали и съдебна практика;

разработи методология за обучение, учебни материали и наръчници в петте основни направления;

реализира транснационални обучения, лаборатории за правосъдие и модули за електронно обучение, чрез които темите да достигнат до по-широка аудитория от магистрати от цяла Европа.

Проектът е финансиран от Програма „Правосъдие“ (2024-2021) на Европейския съюз по Споразумение за отпускане на БФП № 101046631.