Георги Димитров

Георги Димитров

Експерт Управление на събития


Резюме

Георги Димитров притежава специализирано образование в областта на хотелиерството и кетъринга и повече от 15 години практически опит в тези области като част от различни хотелски и ресторантски вериги в България. През последните 4 години развива в партньорство център за обучение на кучета, където натрупва опит в организирането на събития от развлекателен и спортен характер.

Присъединява към Фондация „ЛИБРе“ през 2017 г. и оттогава подпомага организацията в проекти, свързани с организация на публични събития и обучителни програми в областта на ИТ правото.