Консултации по организационно развитие на ЮЛНЦ, работещо в областта на кинологията

Проекти


Период на изпълнение:  05/2019 - 10/2020
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Организационно развитие на юридическо лице с нестопанска цел, учредено през 2016 г. и специализиращо в областта на кинологията. Услугите, предоставени от Фондация „ЛИБРе“, включват консултации във връзка с: административното и финансово управление, и развиване на обхвата на извършваните от организацията услуги и дейности, в т.ч. правно-организационни услуги по пререгистрация на организацията и подготовката на необходимите за функционирането ѝ вътрешни документи, консултации във връзка с финансирането на проектни идеи, развиване на инициативи за повишаване на киноложката култура и осигуряване на достоверна информация относно конкретни породи и свързаните с тях прояви (семинари и състезания, изложби, регистрация на развъдници, произведени кучила и др.).