Конференция 'Digital Cross-Border Cooperation in Criminal Justice’, Брюксел


Период на провеждане:  21-22.01.2020
Организатор:  Консорциум EVIDENCE2e-CODEX, Консорциум EXEC, ГД „Правосъдие и потребители“ към ЕК

Конференцията Digital Cross-Border Cooperation in Criminal Justice, която се проведе в Брюксел, Белгия, на 21-22.01.2020, събра 118 професионалисти от 68 различни организации от Европа и света. Присъстваха представители на 24 държави-членки, Съвета на Европейския съюз, INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, Европейската съдебна мрежа, Европейската мрежа за съдебно обучение, Европейския надзорен орган по защита на данните и други европейски органи, гражданското общество, академични институции, обучителни и професионални организации и т.н.

Конференцията се организира под патронажа на проектите EVIDENCE2e-CODEX, EXEC и e-Evidence.

Проект e-Evidence, ръководен от Европейската комисия, чрез ГД „Правосъдие и потребители“, разработва системата e-Evidence Digital Exchange System за управление на процедурите в контекста на Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД) на пан-европейско ниво, в т.ч. e-форми, бизнес логика, статистика, регистър на дейностите (log) и др. Reference Implementation Portal e порталът за достъп до eсистемата и също се разработва от ЕК.

Проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ (EXEC) разширява и укрепва редица компоненти на e-CODEX за управление на услугата за обмен на ЕРЗ и електронни доказателства между държавите-членки. Всяка държава използва e-CODEX за създаване на точка на достъп за свързаност за целите на този обмен. Докато e-CODEX осигурява комуникационната среда на над-наднационално ниво, отделните информационни системи на държавите-членки реализират фактическите действия по приложение на съдебните процедури в едно със системата e-Evidence Digital Exchange System.

Проект „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ (EVIDENCE2e-CODEX) осигурява приложението Evidence Exchange Standard Package (EESP) за описание на електронни доказателства и фасилитиране на техния обмен чрез платформата Reference Implementation Portal през е-CODEX. Приложението използва езиков стандарт за представяне на информация, свързана с електронните доказателства (данни и метаданни).

Програмата на първият ден от конференцията включваше експертни презентации и дискусии по актуални правни и политически въпроси в областта на трансгранично сътрудничество, най-новите технологични разработки, улесняващи правните инструменти, мястото на правоприлагащите органи в организационната верига за съдебно сътрудничество, ролята на частния сектор при предоставянето на данните, както и подробно представяне на трите проекта.

Вторият ден продължи дискусиите в областта на трансграничното съдебно сътрудничество по наказателни дела и цялостния процес по неговата дигитализация с тематични сесии относно: обмен на доказателства и стандарти, улесняващи трансграничните разследвания; настъпващите промени в правните професии с оглед належащите правни и технологични нужди; и добри практики при възприемането на инструментите за трансгранично сътрудничество на национално ниво. Събитието завърши с поредица от кратки презентации относно плановете за действие и стъпките, предприети от партньорите по проекта, за разгръщане и продължаване на усилията им в областта на електронното правосъдие.

Всички презентации, снимков материал и свързани ресурси са достъпни тук.

Събитието се организира от Фондация ЛИБРе със съдействието на координаторите на трите проекта.


Сфери на дейност