Десислава Цветкова

Десислава Цветкова

Експерт Управление на събития


Резюме

Десислава Цветкова е бакалавър по икономика на туризма (2011 г., УНСС, София) и магистърска степен по международен туризъм и туристически дейности (2014 г., УНСС, София). Притежава повече от 8 години практически опит в областта на хотелиерството, кетъринга и управлението на събития като част от веригите на Red Devil и Hilton и екипи, предоставящи специализирани конферентни услуги, в София, България.

Г-жа Цветкова се присъединява към Фондация „ЛИБРе“ през 2016 г. и оттогава подпомага организацията в проекти, свързани с организация на публични събития и обучителни програми в областта на ИТ правото.