Последна среща на партньорите по проект CARISMAND, Флоренция


Период на провеждане:  20-21.09.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“ (от името на Консорциум CARISMAND)

На 20-21 септември 2018 г. партньорите по проект CARISMAND се събраха във Флоренция, Италия, за последната оперативна среща на Консорциума.

Срещата имаше за цел осъществяването на последните стъпки за постигане на обещаните по проекта резултати, обсъждане на всички въпроси, възникнали през летния период и подготовка на екипа за приключване на проекта. Ключов резултат от срещата беше приемането на плана за устойчивост на CARISMAND Toolkit, като Фондацията SMURD, един от партньорите в консорциума и представляващ общността за управление на бедствия в проекта, ще поеме този инструментариум след официалния край на проекта през септември 2018 г.

В срещата участваха 35 представители на партньорски организации в CARISMAND.