Финална конференция по проект CARISMAND, Флоренция


Период на провеждане:  18-19.09.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“ (от името на Консорциум CARISMAND)

След три години на упорита работа, проект „Ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия” (CARISMAND) достигна своя край. Финалната конференция под наслов „Making a difference Managing differences: Cultural factors in disaster management“ се проведе в Палацо Векио, Флоренция, Италия, на 18 и 19 септември 2018 г., популяризирайки инструментариума, разработен по проекта, и неговите основни изводи и препоръки от проведените проучвания. Събитието събра над 130 професионалисти, ангажирани с управлението на бедствия и кризи, от различни краища на Европа.

Заключителната конференция започна с представяне на проекта и продължи с две ключови презентации. Детайлният преглед на резултатите от проекта беше последван от презентация на д-р Сандра Аплеби-Арнолд (Университета в Малта) относно културните различия, оказващи влияние върху процесите по управлението на бедствия, а д-р Ноели Брокдорф от същия университет и Александра Цветкова (Фондация „ЛИБРе“, България) разкриха пред аудиторията развитието на методологията, архитектурата и функционалността на инструментариума CARISMAND, включително т.нар. Карта на културните различия.

Двудневното събитие обхваща три специализирани сесии, посветени на съдържанието на инструментариума CARISMAND. През първия ден д-р Айтана Раду (Университета в Малта), д-р Сунчица Здравкович (Университета в Нови Сад, Събрия), Самюел Ихеани Нванко (Университет Лайбниц, Хановер, Германия) и д-р Йонут Олару (Фондация SMURD, Румъния) представиха препоръките на CARISMAND за лицата, формиращи политиките в областта на управлението на бедствия и кризи, докато д-р Ноели Брокдорф, д-р Сандра Аплеби-Арнолд, Лор Фалоу (Европейски средиземноморски сеизмологичен център, Франция) и Валентин Стоян (Национална разузнавателна академия „Михай Витеазул“, Румъния) представиха препоръките, разработени по проекта, за експерти и граждани през следващия ден. Концепциите, резултат от изпълнението на CARISMAND, и потенциалното им въздействие се дискутираха със специалните гости на събитието - д-р Раед Арафат (Фондация SMURD, Румъния) и проф. Маурицио Фиаско (Институт за политически изследвания „С. Пио V“, Италия).

За да се запознаят по-добре с методологията и процеса на формиране на препоръки, стоящи в основата на CARISMAND, всички участници бяха включени в поредица от дискусии, разработени около част от препоръките, представени по-рано. Незабавната обратна връзка от всяка дискусия илюстрира циклия процес за валидиране на резултатите, на която CARISMAND разчита, и беше отчетена като изключително интересна и полезна както от гостите, така и от партньорите по проекта.

Панелна дискусия с участието на Рамеш Трипати (Световна метеорологична организация), проф. Маурицио Фиаско и проф. Джоузеф Канатачи (координатор на проекта) беше съсредоточена върху важността и спецификата на многостранния подход, предприет в CARISMAND, и механизмите за интегриране на мултидисциплинарните резултати от проекта в работата на мениджъри и практици, работещи в областта на управлението на бедствия и кризи.

Заключителната конференция на CARISMAND приключи с представяне на визията за бъдещата реализация на резултатите от проекта. Окончателната версия на инструментариума ще бъде публикувана онлайн в седмиците след събитието и ще включва версия за изтегляне, която да бъде приспособима към специфичните нужди на потребителите. Фондация SMURD, един от партньорите по проекта, ще поеме и поддържа инструментариума след официалния край през септември 2018 г.