Факултет по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“ (България)