LIBRe Stories – дискусии по актуални теми в областта на ИКТ правото

Проекти


Период на изпълнение:  08/2016 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

LIBRe Stories е инициатива на Фондация „ЛИБРе“, която има за цел да споделя с широката публика експертни мнения по актуални проблеми в областта на ИКТ правото на достъпен език.

Чрез платформата LIBRe Stories читателите могат да се запознаят с анализи и коментари в различни направления - цифрово общество и дигитални права на гражданите, управление на информацията, развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност, електронно управление и електронно правосъдие; както и да заявят желание да се включат в авторския кръг.

Сред експертите, с принос на страниците на LIBRe Stories, са юристи, ИТ специалисти, психолози, преподаватели и др.

Публикациите в LIBRe Stories можете да намерите тук.