Станислава Ганчева

Станислава Ганчева

Експерт Маркетинг и комуникации


Резюме

Станислава Ганчева има степен бакалавър по маркетинг (2011 г., УНСС, София) и магистърска степен по управление на международни фестивали и събития (2014 г., Edinburgh Napier University). Тя е експерт с над 8 години практически опит в областта на стратегическото маркетинг планиране, проектиране и планиране на специализирани събития (пресконференции, проектни срещи, срещи на заинтересовани страни, конференции, фестивали, образователни курсове и др.), дизайн, производство и разпространение на рекламни материали, дигиталната реклама и социални медии, връзки с обществеността, професионалното списване на текстове.

Реализира професионалното си развитие в различни организации, работещи в областта на маркетинга, рекламата и организирането на събития, и специализира в рамките на ангажименти на непълно работно време на международно ниво в Швеция, Египет и Шотландия.

Присъединява се към екипа на Фондация „ЛИБРе“ през октомври 2015 г. и оттогава подпомага организацията в рамките на проекти, свързани с комуникационни кампании в областта на приложните изследвания, организация на публични събития, обучителни програми в областта на ИТ правото и мултидисциплинарни анализи и проучвания.