LIBRe Essay Contest 2016

Проекти


Период на изпълнение:  01/2016 – 05/2016
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Конкурсът за есе е отворен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, демонстриращи знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Тематичните направления включват:

  • Информационна сигурност и компютърни престъпления
  • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
  • Електронна търговия и електронни финанси
  • Интелектуална собственост онлайн
  • Електронно управление
  • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
  • Нови медии и социално общество
  • Психология на киберпространството
  • Видео игри и общество