Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство (България)