LIBRe Essay Contest 2019

Проекти


Период на изпълнение:  01/2019 - 05/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

За четвърта поредна година Фондация „ЛИБРе“ организира конкурс за есе, отворен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, демонстриращи знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество.

Тематичните направления включват:

 • Информационна сигурност и компютърни престъпления
 • Неприкосновеност на личния живот и наблюдение
 • Електронна търговия и електронни финанси
 • Интелектуална собственост онлайн
 • Електронно управление
 • Електронно правосъдие и електронни доказателства
 • Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии
 • Нови медии и социално общество
 • Психология на киберпространството
 • Видео игри и общество
 • Умни градове, умни общности, умни домове
 • Отговорен изкуствен интелект