Период на изпълнение:  05/2017 - досега
Статус:  Текущ
Лице за контакт:  Александра Цветкова

През пролетта на 2017 г. Фондация „ЛИБРе“ стартира нова инициатива за повишаване осведомеността на младежите в България по въпроси в областта на неприкосновеността на личното пространство и защитата на данните.

„Колко „лично“ е личното пространство онлайн?“ разглежда въпроси, свързани със значението на информацията, която младите хора споделят за себе си онлайн, кой има достъп до нея и дали публикуват информация за себе си, която не искат други хора да знаят. Чрез обучения, дискусии и специализирани материали, инициативата поставя фокус върху защитата на личните данни в електронното пространство и какви добри практики да се следват от подрастващите в тяхното ежедневие с оглед развитието на технологиите и възможностите за споделяне на ресурси, комуникация и отдалечено управление.

Проектът се реализира в следствие натрупания значителен опит на експертите във Фондация „ЛИБРе“ като консултанти и преподавателипо проблемите на неприкосновеността, защитата на лични данни и защитата на потребителите в електронното пространство; и адресира различни възрастови групи, включвайки обучителни и комуникационни дейности, съобразени с аудиторията.

Презентации и информационни сесии с ученици в среднообразователни училища

В рамките на обучителни срещи учениците дискутират различни аспекти на личното и публичното пространство, как технологиите рефлектират върху възприятията на подрастващи и възрастни и как да адаптират поведението си онлайн с цел по-добра защита на информацията и репутацията. Събитията включват кратки презентации, дискусии и упражнения, фокусирани върху защитата на личните данни в електронното пространство и какви добри практики да следват подрастващите в своето ежедневие.

Преподавателска дейност във висши учебни заведения

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, запознава студенти в ИТ специалности с правните аспекти на информационните технологии, като специален фокус на тези дискусии са темите електронна търговия, защита на личните данни, защита на потребителите и др. За да отрази най-пълно комплексността на обсъжданите проблеми и да отговори на разнообразните интереси на аудиторията, занятията и дискусиите се адаптират към различни гледни точки – търговец или потребител, и се разискват добри търговски практики, потребителски нужди и др.

Подготовка на обучителни програми и дигитални материали, адаптирани за младата аудитория

Фондация „ЛИБРе“ проучва актуални добри практики на европейско ниво в работата с младежи по теми от областта на неприсновеността и защитата на личните данни и разработва обучителни и презентационни материали, подкрепени с актуални примери и адаптирани към съответната възрастова група: 7-12 г., 12-15 г., 15-18 г. и 18-25 г.

Международно сътрудничество

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ работи съвместно с партньори на европейско ниво за разработване на цялостни програми за по-широко въвеждане на обучение по защита на личните данни в училищната програма. По този начин целим да допринесем за привеждане на образователните системи в Европа в съответствие с динамичните предизвикателства пред съвременното цифрово общество.


Партньори