CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи

Проекти


Период на изпълнение:  10/2016 - 08/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

CONSTANT (COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges) e 10-месечен проект, финансиран от Европейската комисия, който отговаря на необходимостта от по-практически ориентирани обучения за национални съдии в България по специфични теми в областта на конкурентното право.

Стъпвайки върху натрупана практика и знания от предходни проекти и инициативи на експертите във Фондация „ЛИБРе“ в областта на конкурентното право на ЕС, проектът предлага устойчиво решение, което да укрепи капацитета на българските национални съдии в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Проектът има четири специфични цели:

да гарантира разпространението на знания и тълкувателни стратегии сред националните съдии относно общите правила и понятия на правото на ЕС в сферата на държавните помощи, нарушенията на антитръстовите правила и икономическите основи на конкурентното право на ЕС;

да разработи интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право;

да стимулира съдиите да обучителен процес, насърчавайки ги да участват в проекта на ранен етап, като по този начин се достигне до по-широк кръг от съдии от предвидените 60 участници в трите обучителни събития; и

да насърчи използването на нови методи в обучението на практикуващи магистрати в сферата на конкурентното право на ЕС, като например сериозни игри, симулации, разисквания и т.н., като се осигури платформа за последваща употреба, вкл. функционалности за видео презентации и предаване на живо.

Следете новините по проект CONSTANT на уебсайта на проекта: http://www.constantproject.eu/bg/


Сфери на дейност