Иво Емануилов е гост лектор на Mеждународното лятно училище по ИКТ право в Хановер по правните аспекти на автоматизацията в транспорта


Иво Емануилов, експерт към Фондация „ЛИБРе“, изнесе лекционна сесия на тема „Legal Issues of Data Liability and Automation in Transport“ пред студентите от Mеждународно лятно училище по ИКТ право (IN SITU) 2018 в Хановер, Германия. За поредна година, участници от над 15 държави от Европа, Южна Америка, Азия и Африка посетиха един от най-престижните немски университети, за да прекарат три седмици в дискусии с изтъкнати специалисти по право на информационните технологии и право на интелектуалната собственост. Програмата включваше огромно разнообразие от теми, вариращи от правен режим на автономните превозни средства до защита на личните данни след смъртта.

Г-н Емануилов представи на повече от 35 студенти и практикуващи юристи общата регулаторна рамка в областта на управлението на транспорта в Европа, както и ключови аспекти от международното право, адресиращи проблемите на отговорността и автоматизацията в този сектор. Бяха разгледани редица казуси и проблематични положения, които следва да намерят своето решение в бъдеще. Тясно специализираната лекция даде възможност на участниците да открият нови възможностите за професионално израстване в един от най-бързо развиващите се от гледна точка на навлизането на автоматизацията сектори. Специален казус, адресиращ отделни аспекти на презентацията, беше разработен за целите на изпита, с който завършва обучителния период в рамките на всяко годишно издание.