Участие в РГ за изготвяне на националната нормативна уредба за използване на безпилотни въздухоплавателни средства

Проекти


Период на изпълнение:  07/2018 - 06/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Работната група за изготвяне на нормативна уредба за използване на безпилотни въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Р. България включва представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, служби за сигурност и свързани ведомства, както и работещи в областта експерти от академичните среди и гражданското общество.

Специалистите имат за задача да се запознаят с разработените документи и инициативи за използване на безпилотни въздухоплавателни средства от Европейската агенция за авиационна безопасност и да изготвят проект(-и) на нормативна уредба за регулиране използването им на национално ниво.

Фондация „ЛИБРе“ е представена от Александра Цветкова и Иво Емануилов.