Експерти на Фондация „ЛИБРе“ водят единственият в България академичен курс по отговорен изкуствен интелект!


Факултетът по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира отворени врати за магистърските програми към Факултета за предстоящият зимен прием за учебна година 2018/2019. В рамките на срещата се представя за първи път и дисциплината „Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически аспекти“ - първият и единствен в България цялостен академичен учебен курс, който разглежда правните и етични аспекти на системите с изкуствен интелект. Разработена е специално за магистърска програма „Изкуствен интелект“ и се предлага като изборна за няколко други специалности.

Дисциплината е мултидисциплинарна и има за цел да изследва обществените последици от разработването и използването на изкуствен интелект и да предложи практически разрешения за преодоляване на предизвикателствата от етично, правно, социално и икономическо естество. В рамките на три модула курсът изследва широк кръг от практически и теоретични въпроси, свързани с разработването и използването на изкуствен интелект, в търсене на адекватни технологични, етични, правни, социално-икономически и социално-когнитивни рамки, насоки и технологични решения. Целта на курса е да предостави обхватен преглед на проблемите, като същевременно се фокусира върху конкретни практически проблеми през призмата на 5 сценария: автономни дронове; автономни автомобили; домашни роботи; ботове; персонализирана (прецизна) медицина.

Дисциплината е разработена съвместно от Александра Цветкова и Иво Емануилов и стартира през октомври 2018 г.