Фондация „ЛИБРе“ @ Criminal Justice in Cyberspace Conference, Букурещ


Тридневният форум на тема „Criminal Justice in Cyberspace“ („Наказателното правосъдие в киберпространството“) се организира от Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз съвместно с Министерство на правосъдието (Румъния) и Програмата за киберпрестъпления към Съвета на Европа (C- PROC) в Букурещ.

Наказателното правосъдие е важен елемент от противодействието на киберпрестъпността и други престъпления в киберпространството, вкл. във връзка използването на електронни доказателства. Докато киберпрестъпленията и тяхното въздействие се увеличават и засягат основните ценности на обществата в Европа и по света, съдебните и разследващите органи са изправени пред сложни предизвикателства. В същото време решенията са налице или са в процес на разработка. Примери могат да се дадат с предложените от ЕК нови правила за улеснява достъпа до електронни доказателства в Европейския съюз (‘e-Evidence proposals’) или изготвянето на Допълнителен протокол към Конвенцията за киберпрестъпленията на Съвета на Европа. И двете организации подкрепят изграждането на капацитет в областта на киберпрестъпността по целия свят от много години.

Целта на конференцията беше да добави още по-голяма тежест на решенията, които се прилагат или подготвят, и да насърчи сътрудничеството на всички нива за укрепване на върховенството на закона в киберпространството.

Повече информация за събитието, неговата програма и всички презентации и свързани ресурси можете да намерите тук.

Фондация „ЛИБРе“ беше единствената неправителствена организация, която взе участие в конференцията, а Александра Цветкова, директор на Фондацията, имаше възможността да представлява и дискутира със заинтересовани страни резултатите от проект EVIDENCE2e-CODEX, който се занимава със сигурен обмен на електронни доказателства при трансгранични разследвания.

Сфери на дейност