Фондация "ЛИБРе" @ 'e' Meets Justice Conference, Лисабон


На 2 и 3 май 2019 г. в гр. Лисабон, Португалия, се срещнаха преподаватели, ИТ и правни специалисти, за да обсъдят подобряването на сътрудничеството между тези общности при трансгранични граждански процедури. Целта на конференцията беше да предложи платформа на различните заинтересовани страни да се срещат, да участват в дискусии и да обменят идеи, за да намерят пресечните точки между правния и дигиталния свят, достигайки до единна концепция за „електронно правосъдие“. Фокусирайки се върху e-CODEX като потенциална инфраструктура за подобряване на настоящата ситуация, участниците бяха насърчавани да предлагат идеи за насърчаване на бъдещето на електронното правосъдие в ЕС.

Събитието беше организирано съвместно от проект e-CODEX Plus и проект „Building EU Civil Justice“, реализиран от Юридическата школа към Университета Еразъм Ротердам.

Програма на събитието, презентации и други материали можете да намерите тук.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, имаше честта да представлява проект EVIDENCE2e-CODEX относно потенциала на проекта в областта на гражданското правосъдие.


Сфери на дейност