Фондация "ЛИБРе" @ Конференция „Е-правосъдие – предизвикателства и възможности в дигиталната ера“, Букурещ


В рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, Министерство на правосъдието (Румъния), в сътрудничество с Европейската комисия, организира конференцията „Е-правосъдие - предизвикателства и възможности в цифровата ера“ в периода 20-21.05.2019 г., в гр. Букурещ, Румъния.

Конференцията събра ИТ специалисти, практиците и политически ангажирани лица – представители на съдебната власт, и предложи форум за дискусии относно използването на нови технологии в областта на правосъдието (изкуствен интелект, блокчейн, автоматизация на процесите и др.).

Темите на конференцията насърчиха участниците да разсъждават не само върху възможностите и предизвикателствата, породени от бързия темп на развитие на технологичните процеси, но и по редица философски и етични аспекти, породени от използването на тези технологии в областта на правосъдието.

Резултатите по проект EVIDENCE2e-CODEX, бяха представени от Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, в тематична сесия, посветена на Европейската технологична рамка за обмен на електронни доказателства. Участници в сесията бяха още представители на платформата e-CODEX и ГД „Правосъдие и потребители“.

Повече информация за сценария за обмен на електронни доказателства, разработван от EVIDENCE2e-CODEX, може да намерите в доклад от последното публично събитие по проекта.


Сфери на дейност