Период на изпълнение:  07/2018 - 08/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ предоставя съдействие във връзка с организационното развитие на юридическо лице с нестопанска цел, специализиращо в областта на защитата на човешките права.

Консултациите са свързани с административното управление на организацията и развиване на обхвата на извършваните услуги и дейности и финансирането на проектни идеи и инициативи на национално ниво.