Единственият правен журнал в Европа, специализиращ в областта на електронните доказателства - Digital Evidence and Electronic Signature Law Review (15/2018), публикува разработка на Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, на тема „Електронните доказателства в България - крачка напред, стъпка назад“ (англ. език).

Статията представя специфични организационни, технологични и правни изисквания за обработка и съхранение на електронни доказателства и електронни доказателствени средства по действащото българско законодателство и текущи проекти на национално ниво, и дава препоръки относно установените пропуски и нужди.