Александра Цветкова: Електронните доказателства в България - крачка напред, стъпка назад


Сп. „Общество и право“ (бр. 8/2018) публикува статия на Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“.

Основните изисквания към електронните доказателства бяха закрепени нормативно в българското законодателство в периода 2016–2017 г. „Електронните доказателства в България – крачка напред, стъпка назад представя текущото развитие в областта на електронното правосъдие, като се фокусира върху специфични организационни, технологични и правни изисквания за обработка и съхранение на електронни доказателства и електронни доказателствени средства, и дава препоръки относно установените пропуски и нужди.

За повече информация, обърнете се към екипа на Фондацията.Сфери на дейност