Неприкосновеност на личния живот в дигиталния век – кратки образователни видео адаптации за България

Проекти


Период на изпълнение:  11/2016 - 01/2017
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Association for Technology and Internet (ApTI), Румъния, разработи през 2016 г. серия от кратки анимирани видео материали в областта на защитата на личното пространство като част от по-мащабна разяснителна кампания в Румъния в областта на защита на личните данни. Видео материалите са посветени на многоликото взаимодействие на гражданите с информационните технологии в тяхното ежедневие - чрез визуално онагледяване на серия от типични ситуации, всеки епизод на поредицата хвърля светлина върху често пренебрегвани, но комплексни проблеми на цифровото общество, свързани с управлението на информацията, сигурността в Интернет, дигиталните права, личното пространство и защитата на данните. Проектът има за цел да отговори на необходимостта от по-висока осведоменост на гражданите по представения набор от теми.

В отговор на публикуваната през октомври 2016 г. покана за съдействие, Фондация „ЛИБРе“ подкрепи проекта и стартира процес по превод и адаптация на съдържанието на видео материалите на български език.

Основни цели на инициативата са:

да повиши осведомеността на българските граждани за правата, които националното законодателство законодателство им гарантира като субекти на лични данни

да спомогне за информационната сигурност на българските граждани чрез запознаването с основни понятия и рискове в интернет пространството, както и чрез излагането на добри практики за избягване на нежелани резултати;

да изгради доверие на българите в услугите на информационното общество и да насърчи тяхното масово използване на национално ниво;

да допринесе за възприемането на адекватна култура на социално общуване в интернет пространството.

Стремежът на Фондация „ЛИБРе“ е да доближи максимално съдържанието на образователните материали с културния, социален и икономически контекст на национално ниво, за да се улесни ефективното възприемане на образователните послания и за да се постигне оптимално желаната осведомителна цел. Проектът е подкрепен и от Комисия за защита на личните данни, България, които финансират техническото изпълнение на видео адаптациите за България.

Видео материалите можете да проследите и в YouTube канала на КЗЛД, както и на Facebook страницата на Фондация „ЛИБРе“.