EVIDENCE2e-CODEX Joint Merging Views Workshop, Флоренция


EVIDENCE2e-CODEX, съвместно с проект “Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” (EXEC) и проект e-Evidence, ръководен от Европейската комисия, организира двудневно събитие, в което ангажира технически и правни експерти, работещи в областта на електронното правосъдие, за да обсъдят и тестват софтуерните разработки на трите проекта.

Събитието „Joint Merging Views Workshop“ се проведе във Флоренция, Италия, на 25-26 септември 2019 г. и беше фокусирано върху постигнатите от трите проекта резултатите през последните две години.

Софтуерното решение, разработвано по проект EVIDENCE2e-CODEX - Evidence Exchange Standard Package (EESP), интегрира средствата на формалният език за представяне на електронни доказателства CASE.

e-Evidence Digital Exchange System, предоставена от ЕК, е система за управление на процедурите в контекста на Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД), в т.ч. e-форми, бизнес логика, статистика, регистър на дейностите (log) и др. Reference Implementation Portal e порталът за достъп до e-Evidence Digital Exchange System и също се разработва от ЕК.

И двата инструмента използват e-CODEX, като инфраструктура за електронен обмен на документи и информация без значение от тяхното съдържание, която поддържа трансгранични услуги в областта на електронното правосъдие. Проектът EXEC разширява и укрепва редица компоненти на e-CODEX за управление на услугата за обмен на електронни доказателства.

66 експертите разгледаха няколко важни аспекта:

Конкретни действия и напредък на държавите-членки по приложението на правните инструменти ЕЗР и ППВНД;

Съвместното използване на Reference Implementation Portal и EESP за реализиране на обмен на електронни доказателства в рамките на тези инстументи;

Взаимодействия между стандартното приложение за обмен на доказателства и порталът на ЕК при различни организационни сценарии.

Всяка сесия беше организирана около технически преглед и/или демонстрация на специфична функционалност, последвани от панелна дискусия.

Всички презентации, включително дневен ред, информация за мястото, снимки и др. могат да бъдат намерени тук.

Общо 17 държави-членки (Австрия, България, Белгия, Чехия, Хърватия, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Люксембург, Румъния, Испания и Холандия), заедно с представители на EUROJUST и Европейската съдебна мрежа, взеха участие в практическите упражнения, предоставяйки обратна връзка и препоръки за подобряване на софтуерните продукти. Последващи техни актуализации ще бъдат представени по време на съвместната заключителна конференция, която ще се проведе през януари 2020 г.


Сфери на дейност