EVIDENCE2e-CODEX Meeting the Technical Community: Validation of the Evidence Exchange Standard Package Application, Хага


EVIDENCE2e-CODEX организира двудневно събитие, в което ангажира техническата и правна общности в процеса по валидиране на техническото решение, разработвано по проекта – Evidence Exchange Standard Package (EESP), и постави за дискусия основни проблеми при електронния обмен на доказателства. Семинарът „Meeting the Technical Community: Validation of the Evidence Exchange Standard Package Application“ се проведе на 26-27 март 2019 г. в гр. Хага, Холандия.

Участието на ключови заинтересовани страни от цяла Европа допринася EVIDENCE2e-CODEX да разработи близък до реалността пример за бърз, сигурен и надежден обмен на електронни доказателства между компетентни органи. На събитието присъстваха представители на ГД „Правосъдие и потребители“ към ЕК, INTERPOL, EUROJUST, EUROPOL, OLAF, Международния наказателен съд, Европейската съдебна мрежа, Националното сдружение на съдебните служители на Франция, институционални потребители на инфраструктурата e-CODEX и представители на министерствата на правосъдието и/или прокуратурите на Австрия, България, Естония, Германия, Италия, Холандия, Португалия, Испания, академичните среди и национални/международни организации, работещи в областта на съдебното сътрудничество, както и експерти от частни компании, занимаващи се с дигитални анализи в областта на криминологията.

Повече от 50 експерти, работещи в областта на електронното правосъдие и криминалистиката, взеха участие в събитието с цел обсъждане и споделяне на впечатления и опит по темите, презентирани от партньори по проекта и заинтересовани страни. Мероприятието стартира с представяне на основните сценарии за обмен на електронни доказателства, ползите от прилагането на единен стандарт за представяне на доказателства, езикът CASE, използван за целта към настоящия момента, както и архитектурата, приложно-програмния интерфейс и основната функционалност на приложението EESP. В допълнение, събитието беше допълнено от шест тематични дискусионни панела:

функционалност и графичен потребителски интерфейс на ESSP в контекста на използването му на национално ниво;

потенциална интеграция на приложението EESP с други платформи, по-специално e-Evidence Digital Exchange System, разработена от ЕК;

използването на CASE от гледната точка на компаниите, занимаващи се с дигитални анализи в областта на криминологията, с оглед нарастващата осведоменост и чувствителност на общността относно използването на единен стандарт в бъдеще;

защита на данните и други съображения от правен характер;

обмен на големи обеми от доказателства; и

други платформи, които в момента се използват за целите на обмен на доказателства, и решенията, които тези платформи предлагат за конкретни проблеми.

Всяка сесия беше организирана около технически преглед и/или демонстрация на специфична функционалност, последвани от панелна дискусия.

Всички презентации, включително дневен ред, информация за мястото, снимки и др. могат да бъдат намерени тук.

Пълно обобщение на резултатите и кратко описание на сценария за обмен на електронни доказателства, разработван от EVIDENCE2e-CODEX, може да намерите в доклада от събитието.


Сфери на дейност