Четвърта работна среща по проект EVIDENCE2e-CODEX, Флоренция


Четвъртата среща на консорциума по проект „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ се проведе във Флоренция, Италия, на 3 юли 2019 г., като домакин на събитието беше Institute of Legal Informatics and Judicial Systems (CNR-ISGS; предишно наименования CNR-ITTIG).

По време на срещата партньорите по проекта обсъдиха текущото състояние на изпълнението на проекта и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени през последните осем месеца по всеки работен пакет. Специални сесии бяха посветени на предстоящите публични събития и съвместната работа с други проекти, работещи в тази област.

Гости на срещите бяха членове на проект EXEC и представители на ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“.

Фондация „ЛИБРе“ беше представена от Александра Цветкова, директор на организацията.


Сфери на дейност