Александра Цветкова е гост лектор на Mеждународното лятно училище по ИКТ право в Хановер с лекция относно приложението на GDPR


Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, изнесе полудневна лекционна сесия на тема „GDPR Implementation for eCommerce Platforms“ пред студентите от Mеждународно лятно училище по ИКТ право (IN SITU) 2018 в Хановер, Германия. За поредна година, участници от над 15 държави от Европа, Южна Америка, Азия и Африка посетиха един от най-престижните немски университети, за да прекарат три седмици в дискусии с изтъкнати специалисти по право на информационните технологии и право на интелектуалната собственост. Програмата включваше огромно разнообразие от теми, вариращи от правен режим на автономните превозни средства до защита на личните данни след смъртта.

Г-ца Цветкова имаше честта да говори пред повече от 35 студенти и практикуващи юристи за приложението на Общия регламент относно защитата на данните в електронната търговия, представяйки ключови положения от Регламента, онагледени с множество примери, конкретни практически насоки за действие при различни бизнес казуси и споделяйки личен опит. Най-голямо внимание беше отделено на: изграждане на пълна и адекватна програма за защита на личните данни, съобразена с бизнес модела и контекста на предоставяните услуги/продукти; изисквания за предоставяне на информация на потребителя и прозрачността на обработката на данните при бизнес процеси и предоставяне на услуги чрез платформи за електронна търговия като възможност за изграждане на доверие между доставчика и потребителя (разглеждайки едновременно режима за защита на личните данни и режима за защита на потребителите); специфики при работата с потребители - деца; и практически насоки за приложението на принципа за защита на личните данни на етапа на проектиране както при изграждане на самия бизнес модел, така и на етапа на разработване на платформата/софтуерното приложения.

Специален казус, адресиращ гореописаните проблеми, беше разработен за целите на изпита, с който завършва обучителния период в рамките на всяко годишно издание.

Участието на г-ца Цветкова беше високо оценено от всички участници с оглед на неговата практическа насоченост и достъпността и приложимостта на наученото, а предложеният от нея казус - един от най-често избираните в рамките на изпита.