Организационни и технологични консултации по изграждане на цялостно онлайн присъствие за експерт по здравословно и балансирано хранене

Проекти


Период на изпълнение:  04/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ предоставя консултации по изграждане на цялостна визия и онлайн присъствие за експерт по здравословно и балансирано хранане и детайлни разяснения относно правно-организационните аспекти на дейността му в електронното пространство (електронна търговия, неприкосновеност на личния живот, автоматизирана обработка на здравна информация и др.).