Консултации по изграждане на цялостна визия и онлайн присъствие за утвърдена производствена компания

Проекти


Период на изпълнение:  03/2019 - 04/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ предоставя консултации по изграждане на цялостна визия и онлайн присъствие за утвърдена производствена компания и изгражда уебсайта на компанията.

В допълнение екипът на Фондацията изготвя общи условия за ползване на онлайн услугите, предоставяни от дружеството, и политика за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.