Период на изпълнение:  08/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Фондация „ЛИБРе“ предоставя правно-организационни консултации на доставчик на услуги на информационното общество в областта на ИКТ правото, неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на здравна информация във връзка с изготвяне на общи условия за ползване на услугите, предоставяни от дружеството, и изготвяне на политика за защита на личните данни.