Период на изпълнение:  04/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предоставя консултации за изграждане на бизнес модел за стартиране на електронна платформа и свързаните проблеми, произтичащи от действащото законодателство за защита на човешките права, защита правата на потребителите и защитата на лични данни.

Екипът на фондацията разглежда и изготвя становищe по специфични казуси, които биха могли да застрашат правата на потребителите и/или бенефициерите на платформата.