Период на изпълнение:  03/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, участва като лектор в обучение на e-Commerce Academy по приложението на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в областта на електронната търговия, представяйки oсновни изисквания към договорите от разстояние, основните положения по регламента, принципите за обработка на лични данни и гарантиране правата на субектите на данни, правно-организационни стъпки за постигане на съответствие, и предвидените в регламента контролни механизми.

Практически фокус на лекцията е изготвянето и визуализацията на Политика за защита на личните данни и адаптиране функционалността на електронните магазини към изисванията на ОРЗД.


Партньори