Период на изпълнение:  10/2017 - 05/2018
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Предоставяне на правно-организационни консултации на адвокатско дружество в областта на неприкосновеността на личния живот и автоматизирана обработка на лични данни.

Акцент на консултациите са прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и разработване на корпоративни програми за защита на личните данни, включително правно-организационни одити на обработваните и събираните от клиенти категории лични данни, институционализиране на длъжностно лице по защита на данните, разработване на вътрешно-фирмени правила и др.