Финална работна среща по проект EXEC, Хага


Период на провеждане:  20.11.2019
Организатор:  Консорциум EXEC

Петата (и последна) среща на партньорите по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ (EXEC) се проведе в Хага, Холандия, на 20.11.2019 г.

Проект EXEC е част от семейството на e-CODEX и дава възможност на участващите държави-членки да обменят европейски заповеди за разследване и свързаните с тях електронни доказателства изцяло по електронен път. Обменът използва съществуващите национални решения или решението Reference Implementation, предоставено от Европейската комисия. Основните елементи на платформата e-CODEX (DOMIBUS Gateway и Connector) изграждат инфраструктурата за обмен, за да се улесни електронното предоставяне на Европейската заповед за разследване и електронни доказателства.

Ключови партньори на EVIDENCE2e-CODEX взеха участие в срещата, за да осигурят качеството на общите дейности между EXEC и EVIDENCE2e-CODEX и да дискутират редица организационни детайли във връзка с предстоящата съвместна конференция.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, взе участие в срещата, за да гарантира синхронизиране на комуникационните и организационни дейности и качеството на съвместните събития между EXEC и проект EVIDENCE2e-CODEX.


Сфери на дейност