На 28 юни 2018 г. във Виена, Австрия, се проведе втората среща на консорциума по „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ (накратко EVIDENCE2e-CODEX).

Проектът стартира през февруари 2018 г. и се стреми да постигне няколко основни цели:

да създаде действащ правен инструмент, адресиращ обмена на електронни доказателства между държавите-членки за целите на ЕЗР и ППВНД;

да предостави на работещите в областта на правосъдието достатъчна информация за инструментите на е-CODEX, електронните доказателства и важността им за ЕЗР и ППВНД;

да даде на работещите в областта на правосъдието практически пример за това как чрез е-CODEX могат да се обменят електронни доказателства по стандартизиран и сигурен начин;

да изготви теоретична и техническа спецификация за обработката на доказателствени материали в електронна форма с особени големи размери;

да създаде План за действие за въвеждането на постиженията на проекта в практиката.

По време на срещата партньорите по проекта обсъдиха текущото състояние на изпълнението на проекта и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени през следващите няколко месеца по всеки работен пакет. Специални сесии бяха посветени на предстоящите публични събития и съвместната работа с други проекти, работещи в тази област.

Гости на срещите бяха членове на проект EXEC и представители на ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“.

Фондация „ЛИБРе“ беше представена от Александра Цветкова, директор на организацията.