Финална работна среща по проект EVIDENCE2e-CODEX, Хага


Период на провеждане:  19.11.2019
Организатор:  EVIDENCE2e-CODEX Консорциум

Петата (и последна) среща на консорциума по проект „EVIDENCE2e-CODEX - свързващ EVIDENCE и e-CODEX за целите на прилагането на ЕЗР и ППВНД на общоевропейско ниво“ се проведе в Хага, Холандия, на 19 ноември 2019 г., като домакин на събитието беше Министерство на правосъдието и сигурността (Холандия).

По време на срещата партньорите по проекта обсъдиха финалните стъпки по изпълнение на проектните задачи до приключване им, включително интеграцията на софтуерното решение - Evidence Exchange Standard Package (EESP), с външни системи, заключителната конференция и съвместната работа с други проекти, работещи в тази област.

Гости на срещите бяха членове на проект EXEC.

Фондация „ЛИБРе“ беше представена от Александра Цветкова, директор на организацията.

Сфери на дейност