Конференция „Бъдещето на електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система“


Двудневна конференция „Бъдещето на електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система“ се проведе на 14-15.05.2018 г., в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е организирана съвместно от Министерството на правосъдието и Европейската комисия. В събитието участват експерти от всички държави-членки на ЕС, представители на EUROPOL, EUROJUST, Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на Европейската комисия. Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, също бе сред поканените представители от България, предвид активното ѝ участие в областа на електронното правосъдие през последните години.

В рамките на събитието се обсъди подготовката на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г., възможностите за внедряване на изкуствен интелект и машинно обучение в работата на съдебните органи, както и развитието и бъдещото институционализиране на инфраструктурата, разработена от консорциум e-CODEX, понастоящем използвана от 14 държави-членки. Европейска цифрова платформа за комуникация между съдилищата на държавите-членки на ЕС e-CODEX осигурява защитен и лесен достъп до трансгранично правосъдие за гражданите, бизнеса и юристите в Европа.

Вторият ден от конференцията беше посветен на разработването на единна платформа за обмен на електронни доказателства и взаимодействието с доставчици на услуги на информационното общество при наказателни разследвания. В рамките на сутрешната сесия беше представен и проект EVIDENCE2e-CODEX, изпълняван в партньорство с Фондация „ЛИБРе“, вкл. неговата концепция и очакваните резултати, както и съответствието му с дневния ред на ЕК за подобряване на развитието на електронното правосъдие.


Сфери на дейност