Фондация „ЛИБРе“ @ Конференция за електронно правосъдие „е-Съдилища в Европа“ 2018, Виена


Конференцията за електронно правосъдие „е-Съдилища в Европа“ 2018 се проведе на 5 и 6 декември 2018 г. във Виена, Австрия, и бе организирана от Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Държавите-членки представиха своите установени или планирани решения за електронно подаване и електронно връчване на документи, информационни системи за управление на съдебни дела и електронни съдебни зали, изкуствен интелект в съдебната власт, електронни доказателства и e-CODEX. В сряда, 5 декември, делегациите бяха посрещнати на прием и гала вечеря във Федералното министерство на конституционните въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието на Австрия.

През втория ден от конференцията беше представен и проект EVIDENCE2e-CODEX, реализиран в партньорство с Фондация „ЛИБРе“. Д-р Мария Анжела Биасиоти, координатор на проекта, говори по темата за електронните доказателства и развитието на криминалистиката в електронното пространство. Тя описа жизнения цикъл на електронните доказателства и основните стъпки за обмен на доказателства между съдилищата в Европа днес; след това продължи с детайлно представяне на проекта, неговата история, цели и текущ етап на изпълнение. Презентацията приключи с кратка демонстрация на обмена на доказателства при Европейската заповед за разследване чрез Системата за обмен на електронни доказателства и на стандартизираното софтуерно приложение за обмен на доказателства, разработено в рамките на проекта.

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“, също бе сред поканените представители от България, предвид активното ѝ участие в областа на електронното правосъдие през последните години и участието ѝ като ръководител на екипа по публичност и информираност на проект EVIDENCE2e-CODEX.


Сфери на дейност