Наднационална експертна среща относно e-Evidence Digital Exchange System, Брюксел


Период на провеждане:  12.12.2019
Организатор:  ГД „Правосъдие и потребители“ към ЕК

В рамките на проект e-Evidence, Европейската комисия, чрез ГД „Правосъдие и потребители“, разработва системата e-Evidence Digital Exchange System за управление на процедурите в контекста на Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и процедурата за правна взаимопомощ по наказателни дела (ППВНД) на пан-европейско ниво, в т.ч. e-форми, бизнес логика, статистика, регистър на дейностите (log) и др. Reference Implementation Portal e порталът за достъп до eсистемата и също се разработва от ЕК. Архитектурата на системата следва основния принцип, вече наложен от e-CODEX, съгласно който оперативна съвместимост се постига чрез общи изисквания, при нужното ниво на автономност при реализацията на националните решения.

Системата e-Evidence Digital Exchange System беше официално представена в завършен вид на 12 декември 2019 г. с еднодневна среща на специализираната Експертна група, съгласуваща изискванията за системата. Представители на ГД „Правосъдие и потребители“ представиха системата, съществуващите национални планове за внедряване и общата пътна карта за разработване на нови функционалности и бъдещи внедрявания. Специални сесии бяха посветени на аспектите на сигурността и услугите по поддръжка. Отделна сесия представи резултатите и по други проекти, реализирани на европейско ниво, с въздействие върху развитието на e-Evidence Digital Exchange System, в т.ч. EXEC, EVIDENCE2e-CODEX и предстоящия проект TREIO, който ще стартира официално на 01.04.2020.

Представители на EVIDENCE2e-CODEX, включително Александра Цветкова – директор на Фондация „ЛИБРе“, участваха в дискусиите заедно с над 80 представители на държавите-членки.


Сфери на дейност