На 24.10.2017 г. се проведе публична дискусия на тема „Митът за свободата на здравната информация“, организирана съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и специализираната кантора по медицинско право „LexMedica”.

В дискусията взеха участие журналисти, комуникационни експерти и представители на пациентски организации, бизнес структури, опериращи в областта на здравеопазването и лечебни заведения.

По време на събитието бяха изнесени три специализирани лекции:

Митът за свободата на здравната информация“ – адв. д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право, „LexMedica;

Защита на личните данни и нейното влияние върху здравните новини“ – Александра Цветкова, експерт в областта на правните аспекти на ИТ и защитата на личните данни, Фондация „ЛИБРе“;

Правото да бъда оставен на мира - правото на зачитане на личния и семейния живот срещу медийната свобода на изразяване“ - Вяра Савова, експерт по защита на човешките права, Фондация „ЛИБРе“.

Съпътствалата дискусия се фокусира върху належащи теми, като отразяването на новини в контекста на доминираното от социални мрежи информационно пространство, както и свободния достъп до информация чрез слабо регулирани канали.

Фокус на дискусия също така бяха теми като:

Познаваме ли ограниченията на здравната информация, за която пишем и споделяме?

Как да легитимираме действията си, говорейки за здравния статус на пациентите?

Къде е границата между свободата на изразяване и правото на личен живот на пациенти и лекари?

Защо реформата в сектора по защита на личните данни ще повлияе върху здравните новини?

Каква е отговорността на лекаря и лечебното заведение при споделянето на информация за здравето на лекуващите се?

Доколко разбираме етичните измерения на лекарската тайна?

Имаме ли съгласието на пациентите, чието състояние коментираме?