Правни аспекти на ИИ в здравеопазването: Заяви участие!


Като част от проект JuLIA, Фондация „ЛИБРе“ организира Лаборатория за правосъдие „Правни аспекти на изкуствения интелект в здравеопазването“. Събитието е с изключителен фокус върху използването на изкуствен интелект в здравеопазването и е насочено към съдии от всички съдилища, които се занимават професионално с казуси в областта на здравеопазването или имат интереси в темата.

Иво Емануилов (Фондация ЛИБРе) и Боян Дафов (GATE Institute) ще Ви разкажат за техническите аспекти на изкуствения интелект в здравеопазването и ще покажат практически примери,

д-р Невин Фети, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Националния институт на правосъдието ще говори за обработването на лични данни в здравеопазването,

д-р Теодора Лаловa-Спинкс, постдокторант в Гентския университет, Белгия, и доктор по фармацевтични науки и право от Католическия университет в Льовен, Белгия, ще засегне някои практически въпроси на използването на данни в клинични изпитвания, а

Катерина Йорданова, юрист и правен експерт към imec - Centre for IT & IP Law (CiTiP) към Католическия университет в Льовен, Белгия, ще коментира проблемите на защита на човешките права в здравеопазването и влиянието на изкуствения интелект.

Целта на уебинара е да представи практически казуси и да насърчи дискусии около ролята на данните и начина, по който изкуственият интелект засяга основните права в контекста на здравеопазването.

Лабораторията за правосъдие ще представи европейската гледна точка относно рисковете, предизвикателствата и легитимността на използването на тези инструменти в сферата на здравеопазването със специален акцент върху гаранциите за основните права.

Събитието ще се проведе онлайн, чрез платформата Zoom, на 14 май 2024 г. (вторник) от 14:00 до 18:00, на български език.

Как да се включите? Попълнете подготвената за целта регистрационна форма. След подаването ѝ, ние ще се свържем със заявилите участие в най-кратък срок, за да потвърдим участието им.

Краен срок за записвания: 10 май 2024 г. (петък), 23:59.

За повече информация и въпроси, може да потърсите колегите Георги Димитров и Иво Емануилов на имейл адрес julia @ libreresearchgroup.org.