Консултация по прилагане на чл. 33-34 от GDPR при нарушение на сигурността на данните

Проекти


Период на изпълнение:  02/2019
Статус:  Завършил
Лице за контакт:  Александра Цветкова

Екипът на Фондация „ЛИБРе“ предостави консултация на електронна платформа за доставка на услуги и съдържание относно съответствието на дейността ѝ с изискванията при нарушение на сигурността на личните данни по чл. 33-34 от Общия регламент относно защитата на данните във връзка с: уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни, съобщаване на субектите на данни за възникналото нарушение, и необходимите технически и организационни мерки за обезпечаване на тези процеси и защитата от бъдещи нарушения.